MONUMENTEN

 
 
 
 

 

Monumenten transformeren.

Voor het duurzaam behoud van het erfgoed is leegstand een ernstige bedreiging. Ook maatschappelijk gezien is leegstand ongewenst: leegstaande gebouwen betekenen kapitaalvernietiging en vormen een bedreiging voor de leefbaarheid eromheen. Daarnaast zijn er in onze samenleving nog vele onvervulde ruimtelijke behoeften, en willen we de resterende open ruimte zo min mogelijk verder bebouwen.

Ook vanuit milieuoogpunt heeft herbestemming de voorkeur boven sloop en of nieuwbouw. Erfgoed fungeert bovendien vaak als een krachtige motor in gebiedsontwikkelingen omdat het het gebied van meet af aan voorziet van een eigen identiteit.

KING is specialist in het renoveren en herbestemmen van monumentale panden. Met inzicht in de bouwkundige en materiële eisen, plus oog voor perfectie, kunnen wij u helpen uw droomrenovatie te realiseren.

 

 


 

Lees Meer

Terug

Vraag een Gratis SCHETSGESPREK aan.

Een SCHETSGESPREK is vrijblijvend en kan overdag of eventueel 's avonds bij u thuis plaatsvinden.