TRAJECT

 
 
 
 
 
 
 

 

Traject met architect

Hieronder vind u de fasen bij architect KING in stappen opgedeeld

1: Gratis Schetsgesprek
Wanneer u contact met mij opneemt, zal er een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op een door u gewenst tijdstip, eventueel ‘s avonds bij u thuis of beter bij het verbouw- bouwproject. Daarna worden u ideeën besproken en de bestaande situatie beoordeeld. Een kostenindicatie wordt besproken en binnen een paar dagen wordt een offerte op maat toegestuurd.

Vraag een gratis SCHETSGESPREK aan

2. Ontwerp
Hier wordt de verschillende ontwerp opties uitgewerkt van uw plan.  Daarbij kent KING Architecten een gedegen procesmanagement, waarin uw vraag stap voor stap in duidelijke beslismomenten wordt gemaakt. Meestal worden verschillende indelingsvarianten gemaakt en besproken tot een definitief tekening.

3. Omgevingsvergunning (bouwaanvraag)
De omgevingsvergunning (bouwaanvraag) betreft de toetsing van uw bouwplan aan de regelgeving van het bouwbesluit, het bestemmingsplan, de commissie van welstand en eventueel als nodig de commissie monumentenzorg.
Het aanvraagformulier wordt door Architect KING verzorgd. Mochten andere adviseurs nodig zijn, dan worden deze ook ingeschakeld. Dit wordt u uiteraard van tevoren gemeld.

4. Omschrijving
Hierbij wordt het interieur verder uitgewerkt, de kwaliteit van de materialen en afwerking. Daarbij maak ik een afwerkstaat/ bestek dat de gewenste afwerkingen voor het exterieur als voor het interieur aangeeft, zodat er geen misverstanden tijdens de bouw kunnen ontstaan. Het gewenste materiaal, kleur en afwerking zijn per ruimte opgesteld in een duidelijk document.

5. Aannemersselectie
Desgewenst kan Architect KING helpen met het selecteren van potentiële aannemers, ze uitnodigen en het project toelichten zodat duidelijke en vergelijkbare offertes gemaakt kunnen worden. De ingediende offertes beoordelen en u bij de aannemerskeuze adviseren.
Met een heel goed draaiboek en de omschrijving van de werkzaamheden en uiteraard goede bouwtekeningen heeft u alle papieren om bij meerdere aannemers offertes aan te vragen.

6. Bouwbegeleiding
Omdat KING architect tevens projectleider is kan ik u helpen met bouwbegeleiding en het bouwproces.

 

Terug

Vraag een Gratis SCHETSGESPREK aan.

Een SCHETSGESPREK is vrijblijvend en kan overdag of eventueel 's avonds bij u thuis plaatsvinden.